fbpx

אנא קרא את תנאי השימוש והסכם הגנת הפרטיות לפני השימוש בשירותים המוצעים (להלן - "שירותים") על ידי האתר (להלן - ה"אתר אינטרנט")שֶׁל Feed-U Ltd.(להלן -ה חֶברָה").

על ידי שימוש באתר האינטרנט או באפליקציה, אתה מאשר ומייצג שאתה בגיל וביכולת חוקית בהתאם לחוקי תחום השיפוט שממנו אתה ניגש לשירות שלך, ושאתה מסכים לקבל את הסכמתך ולהסכים לכך. שימוש ב-[Feed U].


תנאי שימוש אלה קובעים בזאת את התנאים וההגבלות המחייבים מבחינה משפטית לשימושך ו/או השימוש של צדדים שלישיים באתר ובשירותים, התכונות, התכנים, המוצרים והיישומים המוצעים על ידי החברה, וכן את תנאי הגנת הפרטיות האתר ממומש קודם כל על ידי אתר יישום אינטרנטי המאפשר תקשורת פעילה ויצירת טכנולוגיות ושירותים.


איננו מחייבים אותך - ומכל משתמש אחר - בגין השימוש באתר או בכל מוצר ו/או שירות אחר בתחומים השונים וכל נושאים נוגעים אחרים המוצגים באתר, וכרגע איננו מציעים למכירה באתר אתר אינטרנט כל מוצר ו/או שירות. עם זאת, אנו שומרים לעצמנו את זכויותינו שבכל פעם שנמצא את זה נכון, נמצא אנשים ו/או חברות שיציגו בפניכם, מעת לעת, פרסומות עבור המוצרים והשירותים שלהם שקיבלנו על פי תנאי ההצגה על ידם. באתר. מודגש בזאת כי נכון לעכשיו אין פרסומות באתר - אך הן עשויות להיות מוצגות בסופו של דבר, על פי שיקול דעתנו המלא ובהודעה המתאימה.

קבלת התנאים

בהרשמה לאתר ו/או על ידי שימוש בשירותים בכל דרך שהיא, לרבות ללא הגבלה על ידי ביקור באתר, אתה מאשר במפורש שקראת והסכמת להיות מחויב לכל התנאים וההגבלות המופיעים כאן (להלן - "תנאים"), לרבות מדיניות הפרטיות, קוד ההתנהגות שלנו והנחיות ומדיניות אחרים שאנו עשויים לפרסם באתר מעת לעת, שכל אחד מהם משולב כאן בהפניה, כך שהתנאים מורכבים מחוזה בינך לבין החברה .


השירותים מיועדים לשימוש חוקי על ידי אנשים מעל גיל שתים עשרה (12). החברה שומרת לעצמה את זכויותיה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, עם או בלי הודעה מוקדמת, לתקן תנאים אלה, מדיניות הפרטיות והנחיות ומדיניות אחרות של החברה המפורסמות באתר מעת לעת.


השימוש החוזר שלך בשירותים מבטא את הסכמתך לתנאים המתוקנים.


השירותים יהיו כפופים לגרסה העדכנית ביותר של תנאים, מדיניות והנחיות אלה המפורסמות באתר בעת שימוש כאמור. אם תפר חלק כלשהו של תנאים אלה, ההרשאה שלך להשתמש בשירותים תסתיים אוטומטית.


אתה יכול לרשום את עצמך כבעל חשבונך האישי באתר - ועל ידי כך תאשר מחדש את הסכמתך עם התנאים וההגבלות של מסמך זה וההשלכה של תנאי שימוש והסכם הגנת הפרטיות.

גישה לשירותים

בכפוף לתנאים אלה, החברה רשאית להציע לספק כל אחד מהשירותים, כמתואר באופן מלא יותר באתר, שנעשה אך ורק לשימושך האישי, וכן לשימוש או לטובת צד שלישי כלשהו. השירותים עשויים לכלול כל תוכן מידע המסופק עבורך או מופץ לך (דרך האינטרנט, באופן אישי במהלך אירוע או אחר), כל אחד מהשירותים המבוצעים עבורך וכל יישום או ווידג'ט המוצעים לך, בין אם אחד מהשירותים מסופק על ידי החברה או, בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף "אתרים ושירותים של צדדים שלישיים" להלן, על ידי ספקי צד שלישי המורשים על ידי החברה לפי שיקול דעתה המלא.

חשבון פרופיל

אם תבחר להגדיר חשבון פרופיל או חשבון חברות באתר, תהפוך ל"משתמש". במהלך תהליך ההרשמה לפרופיל, תתבקש לבחור סיסמה. אתה מסכים בזאת לשמור את הסיסמה שלך בסוד. המשתמשים אחראים באופן מלא לכל פעילות המתרחשת בחשבונם בין אם מורשית ובין אם לא, אלא אם הגישה לשם משתמש ו/או סיסמה של משתמש הושגה על ידי צד שלישי ללא אשמתו או רשלנות של המשתמש. המשתמש מסכים להודיע לחברה על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון המשתמש או כל הפרה אחרת של אבטחת החשבון ברגע שנודע למשתמש. כל זכות השימוש בשירותים המוצעים למשתמש היא אישית לאותו משתמש ולא לשימוש מסחרי ללא הסכמה מפורשת בכתב של החברה. אתה האחראי הבלעדי לאינטראקציות שלך עם משתמשים אחרים, מפתחי צד שלישי או כל צד אחר שאיתם אתה מקיים אינטראקציה באמצעות השירותים. החברה שומרת לעצמה את הזכות, אך אין לה מחויבות, להיות מעורבת בכל דרך שהיא בכל מחלוקת בנושאים האמורים.

הגשות משתמשים

החברה מספקת לך את היכולת להירשם, ליצור, להוסיף, להפיץ ו/או לפרסם תכנים משלך (להלן -"הגשות משתמשים"), שעשויים לכלול אך לא רק, הערות, הצעות, שאלות, דירוגים, ביקורות, גרפיקה, תמונות, סרטונים, מאמרים, פרסומים בבלוג ונתונים אישיים - שהחברה אוספת מעת לעת כפי שהוגדרו כאן וב- בסעיף מדיניות הגנת הפרטיות המופיע כאן.


בנוגע להגשות המשתמשים שלך, אתה עושה בזאת:כללים והתנהלות

השירותים ניתנים לשימוש אישי ולא מסחרי בלבד. אתה האחראי הבלעדי לכל הפעילות שלך בקשר לשירותים.


ללא הגבלה, להלן דוגמאות להגשות משתמש שאינן מותרות:החברה שומרת לעצמה את הזכות, אך אינה מחויבת, לערוך, לשנות, למחוק, להסתיר או להסיר כל הגשת משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי עם או בלי סיבה. החברה אינה מתחייבת כי כל הגשת משתמש תהיה זמינה באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשירות, לסיים חשבונות ו/או לבטל הזמנות אם החברה סבורה שהתנהגותך מפרה תנאים אלה.

שינויים והפרעות בשירות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק כל רכיב של השירותים עם או בלי הודעה אליך, והחברה לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו אם החברה תממש זכות זו. אתה מכיר ומקבל שהחברה אינה מבטיחה גישה רציפה, רציפה או מאובטחת לשירותים והפעלת השירותים עשויה להיות מופרעת או מושפעת לרעה מגורמים או נסיבות רבים שאינם בשליטתה של החברה.

עמלות

החברה שומרת לעצמה את זכותה לשנות את מדיניותה הנוכחית ולגבות עמלות עבור שירותיה - אך רק בכפוף להודעה סבירה ובכתב באתר לפני כל שינוי כאמור.

אתרים ושירותים של צדדים שלישיים

השירות עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט, שירותים או משאבים אחרים באינטרנט שבבעלותם ומופעלים על ידי סוחרים מקוונים וצדדים שלישיים אחרים. אתה מאשר שאיננו אחראים לזמינות, לתוכן, לחוקיות, להתאמת או לכל היבט אחר של אתר צד שלישי כלשהו. השימוש שלך באתרי צד שלישי הוא באחריותך בלבד ובכפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של כל אתר, אשר איננו אחראים להם ואנו ממליצים לך לעיין בהם.


שירותים מסוימים, כולל רבים מהאירועים שלנו, מאורגנים על ידי צדדים שלישיים. בנוסף, שירותים מסוימים אחרים, כולל רישום, תזמון ויישומים ניידים, מסופקים על ידי צדדים שלישיים. החברה אינה מציעה ערבויות ואינה נוטלת על עצמה אחריות או חבות מכל סוג ביחס לתכנים, מוצרים ושירותים הניתנים על ידי צד שלישי כלשהו.

כתב ויתור על אחריות

השירותים ניתנים על ידי Feed-U Ltd. על בסיס "כמות שהוא" ועל בסיס "כפי שזמין". במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, החברה אינה מציגה שום מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, לגבי השימוש או התוצאות של השירותים, מבחינת נכונותם, דיוקם, מהימנותם, העיתוי, השפעתם הנוכחית אחרת - אשר לחברה לא תהיה כל אחריות, וכן לכל הפרעות בשימוש בשירות. החברה מתנערת מכל אחריות בנוגע למידע הנמסר, לרבות האחריות המשתמעת של סחירות, ביצועים והתאמה למטרה מסוימת, ואחריות לאי הפרה.

הגבלת אחריות

החברה לא תישא באחריות לכל נזק שהוא, ובפרט החברה לא תישא באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף, תוצאתי או מקרי, או נזק בגין אובדן רווחים, אובדן הכנסות או אובדן שימוש, הנובעים או הקשורים לשירותים, בין אם נזקים כאמור נובעים בחוזה, ברשלנות, בנזיקין, על פי חוק, בהגינות, על פי חוק, או בכל דרך אחרת, גם אם הודע לחברה על האפשרות של נזקים כאלה.

שיפוי

אתה מסכים לשפות ולחזק את החברה, החברות הבנות שלה, שותפיה, נושאי משרה, דירקטורים, חברי LLC, בעלי מניות, עורכי דין, סוכנים, עובדים, נותני רישיונות, ספקים, מותגים שותפים או שותפים אחרים, מכל טענה או דרישה, לרבות סבירה. שכר טרחת עורכי דין ונזקים מכל סוג שהוא, שנגרמו על ידי כל צד שלישי עקב שימוש שלך בשירותים, הודעות המשתמש שלך, הפרת תנאים אלה, או הפרה שלך על ידך, או משתמשים אחרים בשירותים המשתמשים במחשב שלך או מכשיר נייד, של כל קניין רוחני או כל זכות אחרת של כל אדם או ישות.

סמכות השיפוט והחוק השולטים

תנאים אלה יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל, ויישלטו על ידי החוק הישראלי. כל מחלוקת הנובעת מהנושא של תנאים אלה או קשורה לנושא של תנאים אלה תוכרע סופית על ידי בית המשפט הרלוונטי במחוז תל אביב.

מידע על זכויות יוצרים וסימן מסחרי

כל התכנים הכלולים או הזמינים באתר זה, לרבות עיצוב האתר, טקסט, גרפיקה, ממשקים, והבחירה וסידורם הם רכושם של החברה ו/או צדדים שלישיים המוגנים בזכויות קניין רוחני. כל שימוש בחומרים באתר, לרבות שכפול למטרות אחרות מאלו שצוינו לעיל, שינוי, הפצה או שכפול, כל צורה של מיצוי נתונים או כריית נתונים, או ניצול מסחרי אחר מכל סוג שהוא, ללא אישור מראש ובכתב מפקיד מורשה של החברה אסורה בהחלט.


Feed-U הוא סימן רשום של Feed-U Ltd. אין לעשות שימוש בסימני המסחר של החברה בקשר עם כל מוצר או שירות שאינם מסופקים על ידי החברה, בכל דרך העלולה לגרום לבלבול בקרב לקוחות, או בכל דרך שהיא. המזלזלת או מכפישה את החברה או את סימני המסחר שלה.


כל שאר הסימנים המסחריים המוצגים באתר הינם סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה, ואינם מהווים אישור או המלצה על המוצרים והשירותים שלהם.

מדיניות הגנת הפרטיות והתנאים

מאחר שהחברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שלה שהיא מפעילה ומנהלת לפיכך החליטה החברה לפרסם את מדיניותה בדבר הגנת הפרטיות באתריה, והיא מתחייבת בזאת כלפי משתמשיה לבצע מדיניות זו. Theaims של המדיניות היא קודם כל להבהיר את התנהגות החברה באשר לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד היא מתמודדת עם המידע המורחב לה על ידי המשתמשים וכן הנצבר במהלך השימוש באתר. המדיניות מפורטת בתנאי חוזה אלה עליה.

כללי

במהלך השימוש באתרים נצבר מידע מסוים אודותיך. חלק מהמידע הזה מזהה אותך באופן אישי, כלומר לפי שמך וכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או התכוונת למכור, אופן התשלום בו השתמשת וכו'. מידע כזה ניתן על ידך ביודעין, כגון חשוף כאשר אתה מתגייס עם שירותים באתר. חלק מהמידע אינו מזוהה איתך באופן אישי ואינו רשום עם הנתונים שלך. מדובר בסך הכל בנתונים סטטיסטיים ומצטברים, כמו פרסומים שקראתם באתר, הדפים שבהם נכחתם, הצעות ושירותים שבהם התעניינתם, כתובת האינטרנט (IP) ממנה פניתם וכו'.

מתגייסים עם שירותים

ככל שיש צורך בנתונים פרטיים בעת הגיוס לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים, החברה תידרש רק לידע הדרוש הדרוש ישירות לאספקת השירותים או רכישת המוצרים.

מאגר מידע

הנתונים המצטברים יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

שימוש במסד נתונים

השימוש בנתונים הנצברים במאגר כאמור יעשה רק על פי מדיניות הפרטיות של החברה ועל פי תנאי החוק, לאור המטרות כדלקמן: -המידע שישמש את החברה יהיה נתונים סטטיסטיים בלבד אשר לא יזהו אותך באופן אישי.

ההתחייבויות הנוספות שלך

כנגד הזכות להשתמש באתר - בכפוף לתנאי הסכם זה - הנך מתחייב בזאת כדלקמן:דיוור ישיר אלקטרוני

החברה תהיה מעוניינת לשלוח אליך מעת לעת מידע אלקטרוני באשר לשירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע זה יישלח אליך רק בהסכמתך מראש ומפורשת, ותהיה זכאי בכל עת לבטל היתר כאמור ולהפסיק לקבל אותו.


החברה לא תעביר את הנתונים האישיים שלך למפרסמים. למרות זאת החברה תהיה רשאית להעביר נתונים סטטיסטיים בדבר פעילות המשתמשים באתר. נתונים סטטיסטיים המועברים כך לא יזהו אותך אישית.

העברת נתונים לצדדים שלישיים

החברה לא תעביר את נתוניך האישיים ותצבור מידע באשר לפעילותך באתר אלא במקרים הבאים:עוגיות

החברה משתמשת ב-Cookies לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, וכן לצורך צבירת נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, אימות פרטים, לצורך התאמת האתר להעדפותיך האישיות ולאבטחת מידע.


דפדפנים מודרניים כוללים את האיכות למניעת קבלת קובצי Cookie. אם אינך מכיר פעולות כאלה אנא השתמש בקובץ העזרה בקובץ Cookie הרלוונטי.

פרסומות של צדדים שלישיים

החברה מאפשרת לחברות או לאנשים אחרים להפעיל מבני פרסום באתרים. הפרסומים שאתה רואה בעת ביקור באתרים מקורם במחשבים של אותן חברות. לצורך ביצוע הפרסומים שלהם הם שותלים קובצי Cookie במחשב שלך. העוגיות הללו מאפשרות להם לצבור מידע על האתרים שבהם צפית ועל איזה מהם לחצת. השימוש באותן חברות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות ולא למדיניות שלנו.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה פעולות ותקנות אבטחת מידע. פעולות ותקנות כאלה מפחיתות את הסכנות של חדירות לא מורשות, אך הן אינן מספקות הגנה מוחלטת. לכן החברה אינה מתחייבת להבטיח ששירותיה חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מקובלת לנתונים המאוחסנים.

הזכות לעיין בנתונים

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לכל אזרח יש זכות גישה למידע הנוגע אליו ככל שהוא מאוחסן באחסון נתונים. מי שערך עיון בחנות כזו וגילה שמידע כזה אינו נכון, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר הנתונים ולדרוש תיקון או למחוק אותו.


בקשה כזו צריכה להיות בדואר אלקטרוני: info@hopatag.com או בפקס או בדואר רגיל אל Feed-U רוטשילד 3. תל אביב, ישראל. פנייה אליך, החוק הנ"ל מקנה לך את הזכות לדרוש מחיקת מידע כאמור.

תיקונים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה של שינויים מהותיים בתקנון באשר לשימוש בנתונים אישיים הנמסרים על ידך - תפורסם הודעה מתאימה בעמוד הבית של האתרים.

שונות

אם הוראה כלשהי בתנאים אלה תימצא בלתי חוקית, בלתי ניתנת לאכיפה או בלתי חוקית, הוראה זו תוגבל או תבוטל במידה המינימלית הדרושה כך שתנאים אלה יישארו בתוקף ותוקף מלא וניתנים לאכיפה. אתה מסכים כי תנאים אלה עשויים להיות מועברים או יוקצו על ידי החברה, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לצד שלישי במקרה של מיזוג או מכירה של החברה או נכסיה. תנאים אלה יחולו בנוסף לכל הסכם כתוב אחר בינינו ("הסכם ספציפי"). במקרה של סתירה בין תנאים אלה ובין כל הסכם ספציפי, ההסכם הספציפי יגבר ביחס לזכויות שלך לשירותים.

בחר

ניווט